تحقیق درمورد قتل دانشجویان مکزیکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تحقیق درمورد قتل دانشجویان مکزیکی

کمیته حقوق بشر مکزیک خواهان شرکت کارشناسان اروپایی در هیئت تحقیقاتی کمیته حقوق بشر قاره آمریکاست که در واشنگتن مستقر است. این هیئت درمورد قتل جمعی گروهی دانشجوی مکزیکی تحقیق خواهد کرد که اجسادشان بتازگی در کنار رودخانه ای در یکی از ایالتهای مکزیک یافت شده است.

خوان مانوئل گومز روبلدو، معاون سازمان حقوق بشر مکزیک به یورونیوز گفت: “ما فهرستی متشکل از ده کارشناس پیشنهاد کرده ایم که سه یا چهار نفرشان اروپایی هستند، اما خانواده های دانشجویان مفقودالاثر، فهرست دیگری پیشنهاد کرده اند. کمیسیون حقوق بشر قاره آمریکا باید در این مورد تصمیم بگیرد.”

در ماه سپتامبر بود که چهل و سه دانشجوی مکزیکی از یک دانشکده ایالتی به قصد اعتراض به سیاستهای استخدامی دولت در سه اتوبوس به قصد مرکز ایالتشان براه افتادند، اما بنا به گزارشهای تایید نشده، همه این چهل و سه تن به دستور شهردار منطقه کشته شده و اجسادشان پس از سوزاندن به رودخانه محل انداخته شده است.