بررسی کمک های مالی گسترده تر به اوکراین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بررسی کمک های مالی گسترده تر به اوکراین

روز چهارشنبه، دومین و آخرین بخش کمکهای مالی اتحادیه اروپا به اوکراین به مبلغ پانصد میلیون یورو در اختیار این کشور قرار گرفت.

پییر مسکوویسی، کمیسر اتحادیه در امور مالی گفت این کمکها برای مبارزه با فساد، اصلاحات در مدیریت، بازرگانی و سوخت استفاده خواهد شد: هدف برطرف کردن نیازهای مالی نیست بلکه آنچه برای ما مهم است اصلاحاتی است که باید آغاز شود.”

پترو پوروشنکو، رئیس جمهور اوکراین گفته است اصلاحات به اوکراین امکان خواهد داد تا پنج سال دیگر برای عضویت در اتحادیه اروپا تقاضا بدهد. اما، آقای مسکوویسی ضمن اظهار تردید در این مورد گفت: هنوز زمان بحث در این مورد فرا نرسیده است و (گفتگو در مورد آن) اشتباه خواهد بود. البته اوکراین با نزدیکی به اروپا یکی از همراهان آن است. باید ببینیم در آینده این نزدیکی چگونه متحول خواهد شد.”

آقای مسکوویسی همچنین گفته است کمیسیون اروپا تقاضای اوکراین را برای کمکهای مالی گسترده تر، تحت بررسی دارد.