مجله هفتگی اروپا؛ اتحادیه اروپا در مقابله با ابولا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ اتحادیه اروپا در مقابله با ابولا

در هفته ای که گذشت، اعضای اتحادیه اروپا گردهم آمدند تا در مورد اقدامات عاجلی که باید برای جلوگیری از گسترش بیماری ابولا انجام شود همفکری کنند. از جمله این اقدامات، آموزش داوطلبانی است که برای کمک به آفریقا اعزام خواهند شد. …و گروه پارلمانی نایجل فاراژ، رهبر حزب مخالف اتحادیه اروپا، منحل شده است. این دو موضوع همراه با گزارشها و مطالب بیشتر، در مجله هفتگی اروپا.