بحران سوریه در گفتگو با کارلا دل پونته

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحران سوریه در گفتگو با کارلا دل پونته

کشتار، رنج و خشونت، واقعیت تلخ جنگ داخلی امروز سوریه است. سوریه ای که ویران شده است و شهروندانش بی خانمان.
مخالفان و حامیان بشار اسد هرکدام برای بقا می جنگند.

انگار این همه که بر سر سوریها خراب شده کافی نیست، جامعه جهانی هم برای حل بحران در این کشور دچار سردرگمی و عدم توافق است. برای درک بهتر بحران سوریه با کارلا دل پونته، یکی از اعظای هیئت تحقیقات سازمان ملل درباره بحران سوریه گفتگو می کنیم.

تشکر از اینکه به برنامه سخن من آمدید، شما از اعضای هیت کارشناسی بحران سوریه هستید، بتازگی گرازشی درباره افزایش خشونتها در این کشور منتشر کرده اید. به نظر چه شرایطی در سوریه تا این اندازه تغییر کرده است؟

ما پنجمین گزارش خود را درباره بحران سوریه منتشر کرده ایم، گزارشی که در آن به موارد جنایت جنگی و جنایت علیه حقوق بشر اشاره شده است. خشونتها افرایش پیدا کرده است. خشونتهای که از سوی هر دو طرف درگیریها انجام می شود.

از چه جنایاتی سخن می گویید؟ کدامیک از آنها تاثیر زیادی رویتان گذاشته اند؟

همه نوعی از جنایت علیه بشریت، قتل، شکنجه و تجاوز، اعدام و تبعید، اگر نگاهی به فهرست جرم وجنایات علیه بشریت بیندازید تمام آنها را در سوریه پیدا می کنید. به علاوه اینها ممکن است طرفین از سلاحهای شیمیایی نیز استفاده کرده اند.