مناقصات در اتحادیه اروپا

مناقصات در اتحادیه اروپا
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

مخاطبی از بوداپست می پرسد:“یک شرکت ساخت و ساز را در مجارستان اداره می کنم می خواستم بدانم آیا ما اجازه داریم در مناقصات ثبت شده در لیست شهرداری ها در اسلواکی شرکت کنیم؟ از کجا می توان اطلاعات بیشتری کسب کرد؟

ایزابل دوشیدو از مرکز اطلاع رسانی اتحادیه اروپا در پاسخ می گوید:
تمام شرکتها در اتحادیه اروپا می توانند به مناقصات بخشهای دولتی کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا پاسخ گویند. از طرف دیگر برای سهولت دسترسی شرکتهای خارجی، اتحادیه اروپا از مقامات دولتی تقاضا کرده تا از دستورالعمل های هماهنگ و شفاف برای انتخاب پیمانکاران استفاده کنند.

مجموعه قوانین و مقرراتی وجود دارد که امور مربوط به کار، سرویس های مختلف، امضای قراردادها در بخش آب، انرژی، حمل و نقل و پست را در اتحادیه اروپا تنظیم می کنند.

با این وجود قواعد مربوط به قراردادهای امور دفاعی، و سرویس های عام المنفعه مانند انرژی، ارتباطات، حمل و نقل، رادیو و تلویزیون، مدارس، امور بهداشتی و خدمات اجتماعی توسط قوانین ملی هر کشور تعیین می شوند.

مطابق این مقررات تمام مناقصاتی که ارزش آنها از یک سقف خاصی می گذرد باید در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا چاپ شوند و از طریق اینترنت نیز در دسترس همگان قرار گیرد. اطلاعاتی که در روزنامه رسمی اینترنتی اتحادیه اروپا وجود دارد به تمام زبانهای رسمی کشورهای اتحادیه تنظیم شده است.
مناقصاتی با ارزش پنج میلیون یورو به بالا در روزنامه رسمی اینترنتی اتحادیه اروپا منتشر می شود.

گاهی کار به چند بخش تقسیم شده است. شرایط بازار بیان کننده ویژگیهای اصلی این بخشهاست و به شما امکان می دهد تا در مورد امکان به مناقصه گذاشتن یک یا چند بخش اطلاع حاصل کنید.

همچنین مدرک مربوط به واگذاری قراداد کار شامل نام و آدرس پیمانکار برنده مناقصه است. و در صورت لزوم ارزش کار و پیشنهاد قرارداد برای شرکت ثالث در آن قید می شود.

مناقصات با ارزشی کمتر از پنج میلیون یورو در روزنامه اینترنتی رسمی اتحادیه اروپا منتشر نمی شوند بلکه در سایت اینترنتی مربوط به بازار کار در اتحادیه اروپا منشر می شوند.

برای اطلاعات تکمیلی در مورد قرار دادهای کار می توانید به سایت اینترنتی شبکه شرکتهای اروپایی مراجعه کنید.
این شبکه می تواند به شما برای یافتن شرکا و حامیان تجاری کمک کند. حتی در مورد مناقصاتی که به صورت کنسرسیوم صورت می گیرد به شما کمک خواهد شد.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

تأمین امنیت مسافران پس از سانحه هوایی جرمن وینگز

قوانین مربوط به کارمندان مأمور در اتحادیه اروپا

انواع دروس آنلاین و تفاوتهای آنها