ظهور جدید اتحادیه های کارگری مستقل در روسیه

ظهور جدید اتحادیه های کارگری مستقل در روسیه
نگارش از Euronews

بیست سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جنبش کارگری در روسیه دوباره احیا می شود. به شهر “کالوگا” و مقر سه کارخانه بزرگ خودرو سازی آمده ایم. در اینجا، یکی از اتحادیه های مهم کشور، فعالیت می کند.

مبارزه روزانه برای دفاع از حقوق کارگران و جنبش کارگری روسیه را در این برنامۀ “گزارشگر” دنبال کنید.

مطالب مرتبط