جوانان اسپانیایی با بیکاری و بی پولی دست و پنجه نرم می کنند

جوانان اسپانیایی با بیکاری و بی پولی دست و پنجه نرم می کنند
نگارش از Euronews

در اسپانیا، حدود دو و نیم میلیون نفر بین 18 تا 35 ساله هستند. آرزوی بسیاری از آنها پیدا کردن یک شغل، حتی به طور موقت یا با حقوقی پایین است. برخی از آنها مجبورند در خانه پدر و مادر خود زندگی کنند، دیگران به فکر مهاجرت به خارج هستند.

در این برنامۀ، با چهره و زندگی اشخاصی آشنا می شویم که ماهانه فقط کمتر از 1000 یورو درآمد دارند.

مطالب مرتبط