لیبی در مسیر دشوار بعد از انقلاب

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
لیبی در مسیر دشوار بعد از انقلاب

انقلاب لیبی به ثمر رسید و حال باید ویرانه های دیکتاتوری قدیم را بازسازی کرد.
 
این چالش را ابتدا باید از طریق آشتی ملی و ایجاد نهادهای جدید شروع نمود.
 
اسلحه ها خاموش شده اند، اما برای دستیابی به ثبات و جلوگیری از جنگ قدرت، کشمکش ها و رقابت های قبیله ای ،هنوز مراحل بسیاری در پیش است.