کاشت و برداشت بر ویرانه های جنگ

کاشت و برداشت بر ویرانه های جنگ
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

بیش از ده سال پیش یعنی در سال های 1998 تا 2002، جمهوری دمکراتیک کنگو در جریان جنگ داخلی و خشونت عظیمی که اولین جنگ جهانی در آفریقا نام گرفت، به ویرانی کشیده شد. این جنگ در مناطق شرقی این کشور متمرکز بود، یعنی جایی که تمام جمعیت روستایی آن یا قتل عام شدند و یا فرار کردند. این فراریان که توانستند خود را زیر چتر کمک های بین المللی زنده نگاه دارند، اکنون به تدریج به خانه ها و مزارع ویران شده خود بازگشته اند.

جمهوری دمکراتیک کنگو همچنین در انتظار برگزاری انتخابات در نوامبر امسال است. آینده کشاورزان و دامپرورانی که با پای پیاده به وطنشان بازگشته اند و آینده آنهایی نیز که امید به بازگشت دارند، در گروی موفقیت برگزاری این انتخابات است.

کاشت و برداشت بر ویرانه های جنگ، موضوع برنامه این هفته گزارشگر

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

کارگران نامرئی در مزارع اروپا؛ حقوق کم، استثمار و در معرض خطر سلامت

زغال‌سنگ، طلای سیاه یا بلای جان لهستان؟

مسیر بالکان غربی، دروازه جدید مرگ برای پناهجوها