درسهای اتحادیه اروپا در برنامه آموزشی کشورهای عضو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درسهای اتحادیه اروپا در برنامه آموزشی کشورهای عضو

توسعه اتحادیه اروپا در سال 2004 اتفاقی بزرگ بود.

حالا امروز چند تن از ساکنان این قاره اروپایی فکر می کنند؟

در کشورهای عضو باید یکی از درسها به اتحادیه اروپا اختصاص پیدا کند.

در بریتانیا حالا این مساله به حدی نقد شده است که آنرا با تبلیغات سیاسی زمان نازیها مقایسه می کنند. می گویند اتحادیه با این کار قصد شستشوی مغزی جوانان را دارد. سوال اینجاست چطور می توان به 500 میلیون انسانی که نگاه متفاوتی به اروپا دارند درسهای مربوط به اتحادیه اروپا را تحمیل کرد. چگونه می توان منافع و مضرات عضویت در این اتحادیه را در برنامه های آموزشی گنجاند.