صنعت کشتی سازی کرواسی در معرض فروش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صنعت کشتی سازی کرواسی در معرض فروش

دولت کرواسی می خواهد تا تابستان امسال مذاکرات خود برای پیوستن به اتحادیه اروپا را نهایی کند. به همین دلیل دیگر نباید به صنعت کشتی سازی این کشور یارانه پرداخت کند. این به معنی خصوصی سازی شرکت های کشتی سازی است. اما این کار چه نتایجی در بردارد؟ در برنامه گزارشگر که پخش آن از پنج شنبه آغاز می شود به آن خواهیم پرداخت.