مولداوی، فقیرترین کشور اروپا

مولداوی، فقیرترین کشور اروپا
نگارش از Euronews

جمهوری مولداوی ضمن آنکه فقیرترین کشوراروپایی محسوب می شود، بیست سال پس از جدا شدن از اتحاد شوروی پیشین، با مشکل ارضی هم روبروست. در برنامه این هفته گزارشگر که از روز پنجشنبه پخش آن آغاز می شود، این موضوع را بررسی می کنیم.

مطالب مرتبط