چگونه اروپایی بردبارتر داشته باشیم؟

چگونه اروپایی بردبارتر داشته باشیم؟
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

انقلاب های اخیر در کشورهای عربی نشاندهنده عطش بشریت برای رسیدن به دمکراسی است. از سوی دیگر بسیاری از اروپاییها نگران موج فزاینده مهاجرت به کشورهایشان هستند، مسئله ای که می تواند به افزایش میزان جرم و جنایت در اروپا منجر شود. سئوالی که مطرح است این است که با این وضعیت آیا می توانیم در صلح و بردباری در کنار یکدیگر زندگی کنیم یا خیر؟

موشه کانتور از شورای اروپایی مصالحه و آشتی پاسخ می دهد: “تساهل چیزی است که بدون آن زندگی به هیچ وجه امکانپذیر نیست؛ چراکه پایه و اساس فهم ما از یکدیگر برای آینده است.

اتحادیه اروپا، بهترین نمونه تساهل و تسامح نه تنها در اروپا بلکه در تمام دنیاست. علیرغم تفاوتهای اساسی بین کشورهای عضو، بویژه اروپای مرکزی و غربی، 27 کشور با هم متحد هستند. دیگر اتحادیه اروپا تنها یک اتحادیه اقتصادی نیست و بیش از پیش دربردارنده ارزشهای سیاسی مشترک است.

امروز اروپا دنیای غریبه هاست. بدون بیگانگان و خارجی ها نمی توان زندگی کرد؛ آنها بخشی از نیروی کار جامعه ما هستند. ما باید در مورد نحوه پذیرش خارجی ها قانون وضع کنیم و به آنها اجازه دهیم تا بعنوان اقلیت احساس راحتی کنند.

به این دلیل رفتن از سمت حسن نیت به سمت وضع قانون در این مورد مهم است. بهترین روش برای عملی کردن این موضوع ایجاد یک مرکز آموزشی و تحقیقاتی است که ما اسم آنرا گذاشته ایم” دانشگاه امنیت جهانی و بردباری تضمین شده”.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

تأمین امنیت مسافران پس از سانحه هوایی جرمن وینگز

قوانین مربوط به کارمندان مأمور در اتحادیه اروپا

انواع دروس آنلاین و تفاوتهای آنها