نگاهی به برترینهای هفتادمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن

نگاهی به برترینهای هفتادمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن
نگارش از Euronews