«من، دانیل بلیک» فقر و کرامت انسان در زمانه نابودی رفاه اجتماعی

«من، دانیل بلیک» فقر و کرامت انسان در زمانه نابودی رفاه اجتماعی
نگارش از Euronews

برنامه این هفته سینمای دیگر، به فیلم «من، دانیل بلیک» برنده نخل طلایی جشنواره کن امسال اختصاص دارد. فیلم کن لوچ، کارگردان بریتانیایی تصویری عریان و صادقانه از پیامد خصوصی سازی ادارات دولتی و نابودی سیستم رفاه اجتماعی در بریتانیا را به مخاطب عرضه می کند.

فیلم کن لوچ تصویری عریان و صادقانه از پیامدهای خصوصی سازی ادارات دولتی و نابودی سیستم رفاه اجتماعی در بریتانیا را به مخاطب عرضه می کند.

دانیل بلیک، نجار ۵۹ ساله پس از سکته قلبی، نیازمند مزایای از کار افتادگی است. ولی موسسه خصوصی که مقاطعه کار رسیدگی به مزایای تامین اجتماعی است می گوید او سالم است و واجد شرایط نیست. اقدام دانیل بلیک برای گرفتن بیمه بیکاری نیز، با کلاف سردرگمی از مقررات پیچیده و غیرممکن روبرو می شود.

«من، دانیل بلیک» روایتی ساده، صریح و بدون رودربایستی از واقعیت است که بر تجلی کرامت انسان حتی در سخت ترین شرایط تاکید می کند. ترکیب بازیگران حرفه ای و غیر حرفه ای بر رئالیسم دیالوگ و صحنه ها افزوده است.

داستان فیلم در نیوکاسل، در شمال شرقی انگلستان روی می دهد. کارگردان انگلیسی کشوری را نشان می دهد که در آن هر روز عده بیشتری نیازمند مواد غذاییِ بانک غذا می شوند، نیروی کار مجبور به پذیرفتن قراردادهایی است که ضمانتی برای حداقل ساعت و روز ندارند و بدون هیچ تعهدی هر آن و بسادگی تنها با ارسال یک اس ام اس لغو می شوند.

کن لوچ، فیلمساز صاحب نام و صاحب سبک بریتانیایی در هشتاد سالگی، اثری فوق العاده از شان انسانی و توانایی او برای سرپیچی در برابر بی عدالتی ارائه می کند.