کنفرانس تئاتر در باکو با موضوع چند فرهنگی

کنفرانس تئاتر در باکو با موضوع چند فرهنگی
نگارش از Euronews

شهر باکو در آذربایجان میزبان چهارمین کنفرانس بین المللی تئاتر است. این دوره از این گردهمایی به موضوع «چند فرهنگی» اختصاص داده شده است. ۱۵۰ کارشناس از چهل کشور دنیا برای تبادل نظر و ایده گرد هم آمده اند.

میسا زکی، منتقد تئاتر و بازیگر مصری می گوید: «در مصر پس از انقلاب، فعالیت تئاتر بسیار زیاد شده است. بخصوص در میان جوانان. هنرمندان جوان می خواهند که در آینده مصر جدید سهیم باشند. آنها می خواهند از داشتن آزادی بیان اطمینان حاصل کنند.»

شرکت کنندگان این کنفرانس درباره موضوعاتی نظیر روند رو به رشد شبکه های اجتماعی، گفتگوی میان فرهنگ ها، فلسفه و همچنین مسائل روز دنیا مانند مهاجرت های دسته جمعی با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کردند.

پائول رودنف، منتقد تئاتر از روسیه گفت: «من به باکو آمدم تا سخنرانی در مورد موضوع مهاجرت ارائه کنم. و موضوع مفیدی بود. همه در مورد پناهجویان و تئاتر جنگ صحبت می کنند. اینجا و آنجا، صحبت از جنگ و پناهندگان است. موضوعاتی که حاصل نبودن ایده چند فرهنگی گرایی است. وقتی کسی مهاجرت می کند، هرجا بتواند زندگی میکند. این از دست دادن وطن چه تاثیری در روحیه او می گذارد؟ در زمان پس از شوروی تا امروز بسیاری از اجراهای تئاتر در مورد این موضوع بوده است.»

شرکت کنندگان این کنفرانس فرصت تماشای تئاتر یک گروه آذربایجانی را نیز بدست آوردند. اجرای نمونه شرقی از نمایشنامه «رویای نیمه شب تابستان» اثر شکسپیر.

ایرینا آنتونف، منتقد تئاتر از قزاقزستان می گوید: «سنگ بنای این بنیاد چند فرهنگی، آزادی است. آزادی برای من به عنوان یک منتقد این است که اجازه سفر و کار در قزاقستان، فرانسه، آذربایجان و کلا همه جا را داشته باشم. تا بتوانم با هنرمندان دیگر کار کنم و با فرهنگ و درک آنان از تئاتر، آشنا شوم. هر دوره از این کنفرانس ها بسیار مفید و غنی است.»