نمایشگاه جدید در پراگ: سفری به خانه های دوران کمونیسم

نمایشگاه جدید در پراگ: سفری به خانه های دوران کمونیسم
نگارش از Euronews

نمایشگاهی در شناسایی و تجلیل طراحی داخلی خانه در دوره کمونیسم، در پراگ افتتاح شده است. با چیدمانی از یک خانه در چکسواکی دهه شصت و هفتاد میلادی شامل تلویزیون، مبل، آشپزخانه و وسایل آن، این نمایشگاه سفری نوستالژیک به دروانی است که مصرف کننده انتخاب گسترده ای نداشت.

برگزار کننده نمایشگاه می گوید: «بسیاری مردم اشیاء در نمایشگاه را بیاد می آوردند وقتی خانواده ها به اینجا می آیند دست کم یکی یا دو شی را در خانه داشته اند و آنها را به فرزندان شان نشان می دهند، شرایط زندگی آن دوران را به یاد دارند. تجربه جالبی برای همه است.»

بیساری از اشیاء اینجا توسط مردم اهدا شده اند. بخشی مخصوص اسباب بازی کودکان، بخش دیگر ویژه کمپینگ و کاروان و اتاقی ویژه مد دوران کمونیسم است. در دوره ای که برای اکراه از مصرف گرایی تولید هماهنگ و هم یکسان بود، بسیاری از خانه ها شبیه هم به نظر می رسیدند.

این نمایشگاه در یک سالن معروف رقص در پراگ در نمایش است و تا نیمه اکتبر، اواخر مهر ماه برقرار خواهد بود.