منتخبی از جدیدترین نمایشگاه های هنری در اروپا

منتخبی از جدیدترین نمایشگاه های هنری در اروپا
نگارش از Euronews

در پاریس
پیکاسو نه تنها نقاش بلکه مجسمه ساز بزرگی بود. نمایشگاه منحصر بفردی از زیباترین مجسمه های او از ظریفترین تا بزرگترین در موزه پیکاسوی پاریس برپا شده است که تا هشتم اوت ادامه دارد.

در لندن
نمایشگاه بررسی تاثیر ماندگار «ساندرو بوتیچلی» نقاش قرن نوزدهم اهل فلورانس در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن در معرض بازدید عموم است. نمایشگاه با رویکرد امروزی و مدرن برای آشنایی با خلاقیت های هنرمند تا سوم ژوییه برقرار خواهد بود.

در مادرید
موزه پرادو مادرید میزبان نمایشگاهی استثنائی شامل ۳۰ اثر نقاشی روی بوم «ژرژ د لا تور» نقاش فرانسوی است. د لاتور که سده ها چندان مورد توجه نبود امروز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نقاشان قرن هفدهم فرانسه شناخته می شود.

در فرانکفورت
در سالن «شیرن» فرانکفورت یک نمایشگاه انفرادی از آثار خوان میرو، نقاش اسپانیایی در جریان است. این نمایشگاه به جنبه کمتر بررسی شده هنرمند، تمایل خوان میرو به آثار با اندازه بزرگ و شیفتگی او به دیوار اختصاص دارد.