نقاشی که گاوها را می کشد

نقاشی که گاوها را می کشد
نگارش از Euronews

«جان مارشال» نقاش بریتانیایی ده سال گذشته عمرش را آگاهانه وقفِ یک سوژه کرده است: گاو معمولی.

«جان مارشال» نقاش بریتانیایی ده سال گذشته عمرش را آگاهانه وقفِ یک سوژه کرده است: گاو معمولی. او اول از گاوها عکس می گیرد تا بتواند حالاتشان را دقیقتر مطالعه کند. این نقاش ۵۸ ساله که یک اصطبل شیردوشی را به کارگاه نقاشی خودش تبدیل کرده است درباره چگونگی کارش می گوید: «اگر گاو، نرم و رام باشد همانطور نقاشی اش می کنم و اگر عصبی و چموش باشد من هم سعی می کنم همان حالت را از کار در بیاورم. هرکدامشان تصویر چیز متفاوتی هستند و همین است که آنها را خاص می کند، این احساس را می دهد که هر فرق دارند و کارِ من بیشتر نمایش حس هاست تا تصویرگری عکاسانه.»

او با یک قلم موی بلند، نور و سایه هایش را روی بوم سفید می نشاند. بعد، نقاشی کم کم پخته تر می شود. «جان مارشال» می گوید چشمها و بینیِ حیوان، تعیین کننده ارتباط نهایی تابلو با بیننده است: «چشمها و بینی، بله، کلید کار واقعا چشمها و بینی است و اگر چشمها و بینی را درست از کار دربیاورید بقیه اش خود به خود از کار در می آید. بله، به همین سادگی.»

هر نقاشی ممکن است چند هفته ای زمان ببرد. او سال گذشته نزدیک به ۴۰ تابلو فروخته است که قیمت برخی از آنها تا ۸۵۰۰ دلار هم می رسد. برای «جان مارشال» که در جوانی، کارمندی دولت، مرمت نقاشی های قدیمی و کار در کازینو تجربه کرده است، این نقاشی ها موفقیت خوبی به شمار می آید.

مطالب مرتبط