شهر «شکی» پایتخت فرهنگی کشورهای ترک تبار

شهر «شکی» پایتخت فرهنگی کشورهای ترک تبار
نگارش از Euronews

شهر شکی در ۳۰۰ کیلومتری شمال باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، میزبان جشنواره هنر و صنایع دستی است. هنرمندان و صنعتگران از شهرهای مختلف به شکی آمده اند. «سازمان بین المللی فرهنگ ترکی» (International Organization of Turkic Culture) امسال شکی را به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای ترک تبار انتخاب کرده است.

ایاز سازنده و هم نوازنده چند ساز سنتی آذربایجان است. او می گوید: «تار یکی از سازهای قدیمی آذری است. بدنه آن از چوب درخت توت و گردن آن از چوب گردو ساخته می شود. قسمت وسط آن از روده گاو است.»

معارف علی اف حرفه مسگری را از اجداد خود به ارث برده است. هفت نسل از مردان خانواده او در این حرفه فعالیت داشتند. او می گوید: «زمان تولید به اندازه کالا بستگی دارد. ساختن این جام یک روز و تزیین آن ۲ دو تا سه روزوقت می برد. این بشقاب دست کم ۴ چهار تا پنج ماه وقت لازم دارد.»
صنایع شیشه ای که بدون چسب و یا میخ ساخته می شوند از صنایع دستی معروف شکی است. بنای قرن هیجدهمی «عمارت خان» و شهر شکی برای ثبت در فهرست میراث فرهنگی یونسکو نامزد شده اند.

وزیر فرهنگ و جهانگردی جمهوری آذربایجان با اشاره به درخواست کشورش از یونسکو می گوید: «قرار گرفتن این گنجینه تاریخی در فهرست میراث بشر طبیعی است. تا ضمن استفاده، از آن حفاظت کنیم.»