فیلم فرانسوی «۱۷ سالگی» روایت ساده ای از نوجوانی

فیلم فرانسوی «۱۷ سالگی» روایت ساده ای از نوجوانی
نگارش از Euronews

دمیان و تام دو دانش آموز ۱۷ ساله و قطب متضاد یکدیگر هستند. یکی پسر خلبان هلی کوپتر و دیگری پسر یک کشاورز و هر دو در دامنه های کوه پیرنه زندگی می

دمیان و تام دو دانش آموز ۱۷ ساله و قطب متضاد یکدیگر هستند. یکی پسر خلبان هلی کوپتر و دیگری پسر یک کشاورز و هر دو در دامنه های کوه پیرنه زندگی می کنند. این دو نوجوان معمولا در حال دعوا و جر و بحث هستند تا زمانیکه به اجبار با هم ارتباط برقرار می کنند. بین آنها رابطه ای شکل می گیرد که از دوستی معمولی فراتر می رود.

فیلم «۱۷ سالگی»، جدیدترین ساخته آندره تشینه، فیلمساز فرانسوی است. او در این فیلم به ترسیم دنیای نوجوانی می پردازد. دید آندره تشینه از نوجوانی ساده و دقیق است. «۱۷ سالگی» فیلمی طبیعی، فیزیکی، حساس و تاثیرگذار است. جاذبه بین دو نوجوان رتیم و ضرباهنگ فیلم را تشکیل می دهد. همجنسگرایی موضوعاتی است که آندره تشینه بارها به آن پرداخته است . اما این فیلم استعاره ای درباره اعتماد به دیگران و به زندگی است.

مطالب مرتبط