مراسم خاکسپاری سیلا بلک برگزار شد

مراسم خاکسپاری سیلا بلک برگزار شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه

بسیاری از چهره های شناخته شده تلویزیون و سینمای بریتانیا در مراسم خاکسپاری، سیلا بلک یکی از مشهورترین مجریان تلویزیون بریتانیا شرکت کردند. او در زادگاهش لیورپول به خاک سپرده شد. تام جونز هم در این مراسم شرکت داشت.