فیلم «اسب های وحشی» روایت تازه رابرت دووال از غرب وحشی

فیلم «اسب های وحشی» روایت تازه رابرت دووال از غرب وحشی
نگارش از Euronews

رابرت دووال، بازیگر آمریکایی دوباره روی صندلی کارگردانی نشست. فیلم «اسب های وحشی» حکایت شیفتگی این بازیگر هشتاد و چهار ساله به غرب وحشی، داستان رابطه تلخ پدر و پسر و همچنین یک درام خانوادگی با دو داستان موازی است.

رابرت دووال نقش پدری خشک، و سختگیر را بازی می کند، گله دار پیر تفنگ بدوشی که برای قرائت وصیتنامه هر سه پسرش را فرا می خواند. یکی از پسران با بازی جیمز فرانکو، پس از پانزده سال به خانه بر می گردد. پدر دیکتاتور که نتوانسته بود واقعیت همجنسگرا بودن پسرش را بپذیرد، سالها با او قطع رابطه کرده بود.

رابرت دووال فیلمنامه «اسب های وحشی» را نوشته و کار فیلمبرداری آن بیست و سه روز طول کشید. فیلم مستقل «اسب های وحشی» در سینماهای آمریکا در اکران است.