فیلم «سیزده دقیقه»: ترور ناکام هیتلر

فیلم «سیزده دقیقه»: ترور ناکام هیتلر
نگارش از Euronews

فیلم «سیزده دقیقه» بر اساس یک داستان واقعی است. گئورگ السر در سال ۱۹۳۹ نقشه قتل آدولف هیتلر و چند رهبر دیگر نازی را در نشست مونیخ طرح ریزی و اجرا کرد. او و باوجود ناکامی به در این راه، به یکی از نمادهای مقاومت آلمان ها علیه نازیسم تبدیل می شود.

اویویه هیرشبیگل، کارگردان «سیزده دقیقه» در مورد شخصیت اصلی فیلمش می گوید: «گئورگ السر شبیه ادوارد اسنودن است. او اهمیتی به منافع شخصی خود نمی دهد و عمیقا به غرایز درونی خود باور دارد. آن احساسات آنقدر عمیق و قوی هستند که غیر قابل کنترل می شوند. السر برای حفظ آزادی، آزادی بیان و افراد، به تنهایی، ایستادگی می کنند.»

کریستیان فریادل که نقش السر را ایفا کرده می گوید: «نگاه فیلم به یک واقعه تاریخی جالب است. شخصیتی که من نقش آن را بازی می کنم، شخصیتی سیاسی نیست اما در جریان زندگی خود نمی تواند به فریاد دموکراسی خواهی پاسخ مثبت نگوید چون سیاست بخشی از زندگی ما را شکل می دهد و ما حتا اگر ندادیم عملا همگی سیاسی هستیم.»

کترینا شولتر، هنرپیشه نقش اول زن فیلم بر این باور است که « چون داستان در شهری کوچک می گذرد و امکان درک شرایط را آسان تر می کند. به این ترتیب ما بهتر متوجه می شویم که چگونه مردم تغییر می کنند، چرا برخی اعمال را انجام می دهد و چطور مسایل خصوصی و شخصی با شرایط سیاسی و عمومی یک کشور در هم می آمیزد.»

نشست مونیخ برگزار می شود، اما هیتلر مجبور می شود زودتر محل را ترک کند و در نتیجه بمب سیزده دقیقه بعد از آنکه او و یارانش از سالن جلسه خارج می شوند، منفجر می شود.

طرح ترور شکست می خورد، السر بازداشت و به مدت ۵ سال بدون محاکمه زندانی می شود و سرانجام، چهار هفته پیش از پایان جنگ، در اردوگاه کار اجباری داخائو اعدام می شود.