از طریق چت، یک شهروند اروپایی فعال و منشاء تفاوتی واقعی باشید

از طریق چت، یک شهروند اروپایی فعال و منشاء تفاوتی واقعی باشید
نگارش از Euronews

گرم شدن کره زمین، شکاف بین شمال و جنوب، قاچاق انسان و نزاد پرستی چالش های جهان ماست و جوانان دربرابر آن بی تفاوت نیستند.

آیا مایلید تغییری در اروپا و همچنین در جهان ایجاد کنید؟ این ها مسائلی است که شهروندی اروپا مطرح می کند: برخورد فعال و ایجاد تغییر.

از طریق چت، ما با مهمانانی از سه انجمن مختلف دیدار می کنیم که از راه های مختلف و با دیدگاه های متفاوت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی درگیر با این مسائلند. با یک نگاه می توانید راهی برای تبدیل به یک شهروند اروپایی فعال و ایجاد کننده تغییر تبدیل شوید.

مطالب مرتبط