پلاسیدو دومینگو

پلاسیدو دومینگو
نگارش از Euronews

مطلب بیشتر برای برنامه “موسیقی” شامل بخشهایی از گفتگوی ما با پلاسیدو دومینگو، خواننده اپراست که در عین حال مدیریت دو اپراخانه را هم بر عهده دارد. او به یورونیوز می گوید چگونه در بحران اقتصادی کنونی تئاتر ها و اپرا خانه ها می توانند در هزینه هایشان صرفه جویی کنند.

مطالب مرتبط