بلغارستان اعطای گذرنامه طلایی به شهروندان غیراروپایی را متوقف کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
مرز بلغارستان با ترکیه
مرز بلغارستان با ترکیه   -  Copyright  Valentina Petrova/AP2011

پارلمان بلغارستان پنجشنبه سرانجام به توقف پروژه «گذرنامه هایی طلایی» در این کشور رای داد.

بلغارستان یکی از معدود کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپاست که در سال های اخیر، با وجود انتقادات دیگر اعضای اتحادیه و کمیسیون اروپا، به شهروندان غیراروپایی اجازه می دهد در صورت سرمایه گذاری حدودا ۵۵۰ هزار دلاری در این کشور، شهروند اروپایی شوند.

به جز بلغارستان، مالت و قبرس و پرتغال نیز به عنوان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صدها سرمایه گذار خارجی در چارچوب طرح «گذرنامه و ویزای طلایی» مقام شهروندی اروپایی اعطا کرده اند.

کمیسیون اروپا بارها در یک دهه اخیر نسبت به این پروژه از اعضایش انتقاد کرده و خواسته تا هرچه سریعتر آنرا متوقف کنند.

آمارها نشان می دهند که صدها سرمایه دار و تاجری که منابع درآمدی آنها نامعلوم است از سال ۲۰۱۳ در بلغارستان سرمایه گذاری کرده و شهروند اروپا شده اند.

این سرمایه گذاران عمدتا از روسیه و چین و کشورهای حوزه خلیج فارس هستند.

کمیسیون اروپا با توجه به جنگ اوکراین از تمام اعضایش خواسته تا دست کم تا سال ۲۰۲۵ پروژه اعطای گذرنامه های طلایی را به تعویق بیندازند. این نهاد اروپایی می گوید این طرح به بسیاری از سرمایه داران و الیگارک های روس این فرصت را داده و می دهد تا با سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا دست به پولشویی های گسترده زده و قدرت کاخ کرملین در اروپا را گسترش دهند.