همسر مطرود شده پادشاه تایلند به دربار بازگشت

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
سینینات وونگواجیراپاکدی، همسر پادشاه تایلند
سینینات وونگواجیراپاکدی، همسر پادشاه تایلند   -  Copyright  HANDOUT/AFP

یک از همسران پادشاه تایلند که پس از حمله به ملکه به اتهام «بی وفایی» عنوان سلطنتی خود را از دست داده بود در بازگشتی ناگهانی و غیرمنتظره تمامی عناوین خود را بازپس گرفت و به دربار این کشور بازگشت.

سینینات وونگواجیراپاکدی سال گذشته تنها سه ماه پس از ازدواج با پادشاه تایلند پس از انتقاد از ملکه سوثیدا در تلویزیون ملی به «جاه طلبی» و «بی‌وفایی» متهم و از تمام درجات و عناوین خود محروم شده بود.

در یک سال اخیر این همسر جوان پادشاه تایلند در ملاعام حضور نیافته بود. حال به نظر می رسد نظر دربار سلطنتی درباره او تغییر پیدا کرده است.

HANDOUT/AFP
سینینات وونگواجیراپاکدی، همسر پادشاه تایلندHANDOUT/AFP

در تصمیم پادشاه که توسط سخنگوی وی اعلام شد، تأیید شده است که سینینات وونگواجیراپاکدی همسری «نجیب» است و «نجابت» او لکه دار نشده است.

همچنین در تصمیمی جدید پادشاه به او لقب «چائو کون فرا» را داد. سینینات ژوئیه سال گذشته با پادشاه ازدواج کرده بود.

سینینات ۳۴ ساله ، خلبان و پرستار سابق ارتش است. واجیرالونگکورن، پادشاه در ۶۷ سالگی او را به عنوان یکی از همسران خود برگزید.