2019-11-21

دسترسی محدود به اینترنت در ایران پس از پنج روز قطعی شبکه
Now playing Next
قطع اینترنت؛ برخی دانشگاه‌ها مهلت درخواست پذیرش برای متقاضیان ایرانی را تمدید کردند
Now playing Next