«سیاره ممنوعه» کشف شد

«سیاره ممنوعه» کشف شد
نگارش از Euronews

این سیاره فرا خورشیدی که خارج از منظومه شمسی است، در «بیابان نپتون» کشف شد.

ستاره‌شناسان می‌گویند که یک سیاره جدید را کشف کرده‌اند که سه برابر زمین است. نتایج این اکتشاف که روز چهارشنبه ۲۹ مه منتشر شد، سیاره‌ای شبیه نپتون با نام NGTS-4b را نشان می‌دهد که دانشمندان به آن لقب «سیاره ممنوعه» را داده‌اند.

این سیاره فرا خورشیدی که خارج از منظومه شمسی است، در فضایی موسوم به «بیابان نپتون» کشف شد.

این محدوده چنان گرمای شدید و تابشی را دریافت می‌کند، که تا پیش از این تصور می‌شد، سیاره‌ها قادر به حفظ فضای گازی اطراف خود نیستند و در این محدوده از بین می‌روند. اما NGTS-4b جو گازی پایدار دارد و به این دلیل به آن لقب «سیاره ممنوعه» داده‌اند.

این محدوده گرما و تابش بسیار شدیدی را دریافت می‌کند، آنقدر شدید که تا پیش از این تصور می‌شد هیچ سیاره‌ای نمی تواند در چنین فضا و شرایطی، فضای گازی اطراف خود را حفظ کند، اما NGTS-4b جو گازی پایدار دارد و به این دلیل به آن لقب «سیاره ممنوعه» داده‌اند.

بیشتر بخوانید:

دانیل بیلیس از دانشگاه وارویک بریتانیا که روی این موضوع تحقیق می‌کرد، گفت: «این سیاره خیلی خیلی به ستاره خود نزدیک است. این سیاره هر ۱.۳ روز به دور ستاره خود می‌چرخد. بنابراین یک سال در این سیاره تنها ۱.۳ روز است.»

این سیاره ۹۲۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و بسیار شبیه سیاره نپتون است. دمای سطح آن حدود ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد است.

طبق رصدهای قبلی ستاره‌شناسان، سیاره‌ای در این محدوده وجود نداشت. دانشمندان تصور می‌کردند که سیاره‌ای در اندازه نپتون در این محدوده تبخیر می‌شود.

مطالب مرتبط