یهودیان آلمان: برای مسلمانان مهاجر کلاس مقابله با یهودی‌ ستیزی برگزار کنید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یهودیان آلمان: برای مسلمانان مهاجر کلاس مقابله با یهودی‌ ستیزی برگزار کنید

فدراسیون یهودیان آلمان می گوید مهاجران مسلمان به کلاس‌های ویژه مقابله با یهودی ستیزی نیاز دارند.

این فدراسیون معتقد است که از طریق آموزش می‌تواند با عقاید یهودی ستیزانه «که در میان مهاجران وجود دارد» مقابله کرد.

آبراهام لیری معاون فدراسیون یهودیان آلمان میگوید: «مشکل یهودی ستیزی مهاجران عرب مسلمان هنوز برای ما مطرح است. بسیاری از این افراد تحت تاثیر رژیم‌هایی بوده‌اند که یهودستیزی بخشی از اساس و بنیادشان است و حق وجود دولت یهودی را انکار می‌کنند.»

وی می‌گوید برای مبارزه با این پدیده باید کلاس‌های اضافی برای ادغام پناهجویان در نظر گرفته شود که در آنها ارزش‌های بنیادین همچون دموکراسی و رفتار با زنان در جامعه ما به روشی فشرده آموزش داده شود.

این فدراسیون همچنین دیدگاه های حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» را که باعث عادی شدن یهود‌ی ستیزی در این کشور شده‌اند محکوم کرد. آبراهام لیری می‌گوید فضایی که راست افراطی از یهودی ستیزی بوجود آورده او را یاد نگرش‌های پایان دوران جمهوری وایمار می اندازد.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید