تعقیب و گریز کرگدن و خودروسواری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تعقیب و گریز کرگدن و خودروسواری

کرگدنی خشمگین با حمله به یک خودروسواری تلاش کرد تا ضمن آسیب رساندن به این خودرو آن را واژگون کند.

با وجود این که راننده خودرو موفق شد به مسیر جاده باز گردد ولی کرگدن خشمگین ول کن ماجرا نبود و همچنان به تعقیب خودرو فراری ادامه داد. در نهایت خودرو فراری و سرنشینانش موفق به گریز از این مهلکه شدند.