گزارش تصویری: افغانستان برای عید فطر آماده می‌شود

افغانستان برای عید آماده می‌شود
افغانستان برای عید آماده می‌شود   -  Copyright  رویترز
نگارش از Euronews

امسال مردم افغانستان در زمان آتش‌بس میان طالبان و دولت وحدت ملی به استقبال عید می‌روند.

افغانستان امسال در حالی به استقبال عید فطر می‌رود که دولت وحدت ملی و طالبان برای روزهای جشن پایان رمضان اعلان آتش‌بس کرده اند. 

رویترز
شیرینی‌فروشی در بازار کابلرویترز
رویترز
کارگاه جلبی (زولبیا) پزی در کابلرویترز
رویترز
کارگاه جلبی (زولبیا) پزی در کابلرویترز
رویترز
کارگاه شیرینی پزی در کابلرویترز
رویترز
کابلرویترز
رویترز

مطالب مرتبط