خیانت شوهر به زن ایرانی باعث فرود اضطراری هواپیما شد

خیانت شوهر به زن ایرانی باعث فرود اضطراری هواپیما شد
نگارش از Euronews

اینکه زنی با دیدن محتویات تلفن همراه شوهرش پی به خیانت او ببرد و احتملا جدا شود اتفاق جدیدی نیست، اما اینکه در داخل هواپیما این اتفاقا بیفتد و خلبان ناچار به فرود اضطراری شود مساله دیگری است.

به گزارش «هندوستان تایمز» یک زن ایرانی همراه شوهرش در حال سفر با خطوط هوایی قطر بودند که در بین پرواز زن موفق می‌شود با اثر انگشت شوهرش که خواب بود قفل تلفن او را باز کند و پی به خیانت او ببرد. وی بلافاصله شروع به کتک زدن شوهرش می‌کند.
دعوا به قدری شدت می‌گیرد که حتی خدمه پرواز هم موفق نمی‌شوند زن خشمگین را آرام کنند و کنترل هواپیما از دست کارکنان پرواز خارج می‌شود. سرانجام خلبان ناچار می‌شود هواپیما را به طور اضطراری در فرودگاه چنای هند فرود بیاورد و این زن و شوهر را به همراه فرزندشان از هواپیما خارج کند. با این حال پلیس فرودگاه در این دعوای خانوادگی دخالت نکرد و این زوج نهایتا یک شب را در فرودگاه گذارندند.

هندوستان تایمز به نقل از رئیس فرودگاه چنای می‌افزاید که زن تحت حالت مستی بود و تا وقتی که به وضعیت عادی برنگشت اجازه سفر به آنها داده نشد.

این زوج از دوحه قطر عازم بالی در اندونزی بودند.

مطالب مرتبط