اروپا؛ آمار از تفاوتهای فاحش فیش حقوقی بین زنان و مردان حکایت دارد

اروپا؛ آمار از تفاوتهای فاحش فیش حقوقی بین زنان و مردان حکایت دارد
نگارش از Euronews

طبق آمار اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ حقوق زنان بطور نسبی ۱۶درصد از مردان در قاره اروپا کمتر بود. کشوری وجود ندارد که تبعیضهای حقوقی به نفع زنان باشد و در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا زنان همواره درآمد کمتری از مردان دارند.

یورواستات، نهاد آماری وابسته به اتحادیه اروپا در یک گزارش تحلیلی آورده است که بیشترین اختلاف حقوق بین زنان و مردان به ترتیب در استونی، جمهوری چک و آلمان و اتریش وجود دارد.

اما در کنار کشورهای پیشرفته از این نظر در جایگاه اول لوکزامبورگ و ایتالیا با تنها ۵.۵ درصد اختلاف حقوقی بین مردان و زنان قرار دارند. رومانی با ۵.۸ درصد و بلژیک با ۶.۵ درصد در مکانهای بعدی این جدول هستند.


تبعیض بین حقوق مردان و زنانی که پست‌های یکسان دارند نشان می دهد که تا حل این معضل در اروپا، راهی طولانی در پیش است. هر چند برخی از این تفاوتهای حقوقی را می توان در کم بودن میزان تجربه و تحصیلات زنان بیان کرد اما توصیف کرد. اما در سوی دیگر می توان گفت تفاوتهای فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در این تبعیضها نقش مهمی دارند.

بیشترین تبعیضهای حقوقی بین زنان و مردان در میان کارمندانی عالیرتبه است. یک رشته تحقیقات آماری در سال ۲۰۱۴ نشان می دهد تبعیضها میان کارمندان عالیرتبه در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی فاحش است.

آمار تهیه شده در سال ۲۰۱۴ نشان می دهد ۳۳ درصد از مدیران عالی رتبه کشورهای اروپایی زنان هستند و نهادهای اروپایی خواستار رفع این بی عدالتی در سریعترین زمان ممکن هستند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است عدالت و برابری در زمینه استخدام حقی طبیعی است.


در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اسلوونی، لتونی و لهستان با بیش از ۴۰ درصد مدیران زن عدالت در این زمینه را بیش از دیگر کشورهای عضو رعایت می کند. جمهوری چک و لوکزامبورگ با تنها ۱۸ درصد در میان بدترین کشورها در زمینه عدالت استخدامی قرار دارند.

مطالب مرتبط