کلاشنیکف به عربستان رسید

کلاشنیکف به عربستان رسید
نگارش از Euronews

عربستان سعودی موافقت کرده است تا از روسیه اسلحه و ادوات نظامی از جمله کلاشنیکف و سامانه‌ موشکی اس-۴۰۰ خریداری کند.

دو کشور همچنین تفاهم نامه‌ای میان امضا کردند که بنا بر آن روسیه به عربستان کمک می‌کند تا صنایع نظامی خود را توسعه دهد.

در این تفاهم نامه آمده است که عربستان با شرکت صادراتی «روزوبورن اکسپورت» روسیه قرارداد امضا خواهد کرد. این شرکت تولیدکننده سامانه موشکی اس-۴۰۰، خودروهای نظامی کورنت، مسلسل آ.جی.اس.۳۰، ماشین موشک‌انداز تی.او.اس و اسلحه کلاشنیکف است.

مسلسل معروف کلاشنیکف هیچگاه در زمره سلاح سازمانی عربستان سعودی تعریف نشده است.

هنوز میزان خرید ادوات نظامی و همینطور ارزش مالی آنها مشخص نشده است.

به نظر می‌رسد تولید مسلسل کلاشنیکف را می‌توان بخشی از برنامه ریاض برای کاهش وابستگی به کشورهای غربی به شمار آورد.

این اولین بار است که پادشاه عربستان سعودی به روسیه سفر می‌کند. در طی این سفر قراردادهای تجاری بسیاری میان دو کشور امضاء شده است.

مطالب مرتبط