استاد فقه الازهر: فرعون زمان موسی خراسانی بوده است

استاد فقه الازهر: فرعون زمان موسی خراسانی بوده است
نگارش از Euronews

بتازگی یک استاد فقه در دانشگاه الازهر ادعا کرده که فرعون زمان موسی مصری نبوده و یکی از اهالی خراسان با نام ولید بن ریان بوده است.

وی که با شبکه تلویزیونی «کل یوم» مصاحبه کرده گفته ادعای وی مبتنی بر تحقیقات او از سه منبع «بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز» اثر فیروز آبادی، کتاب «لسان العرب» اثر ابن منظور و کتاب «المصباح المنیر» اثر الفیومی است.

ادعای این استاد فقه مصری در حالی مطرح می شود که «ولید بن ریان» نامی عربی است و در آن زمان ایران هنوز به تصرف اعراب در نیامده بود. حتی اگر این نام، نامی عربی شده از نامی ایرانی است، «ولید» واژه ای عربی است.

بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز اثر فقيه شافعى و رئيس نظاميه بغداد (اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری)، كتابى در زمینه علوم قرانی است و جنبه تاریخی ندارد. نويسنده اين اثر را براى سلطان اسماعيل بن عباس صفوى به زبان عربى در قرن هشتم هجرى نوشته است.

به نظر می آید که ادعای این استاد فقه تلاشی برای منزه نشان دادن تبار مصریان در جامعه اسلامی این کشور است.

مطالب مرتبط