مارسی؛ دو گردشگر آمریکایی مورد حمله با اسید قرار گرفتند

مارسی؛ دو گردشگر آمریکایی مورد حمله با اسید قرار گرفتند
نگارش از Euronews

دو گردشگر آمریکایی روز یکشنبه مورد حمله با اسید کلریدریک قرار گرفتند. زن مهاجم که به گفته وی، خود قربانی اسیدپاشی بوده دچار اختلال روانی است. مقامهای قضایی احتمال تروریستی بودن این حمله را رد کرده اند.

یکی از قربانیان اسیدپاشی، بخشی از بینایی یکی از چشمان خود را از دست داده است.

مطالب مرتبط