پس از بیست سال ماموریت ارزشمند کاوشگر کاسینی به پایان رسید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پس از بیست سال ماموریت ارزشمند کاوشگر کاسینی به پایان رسید

کاوشگر فضایی کاسینی آخرین عکس های ارسالی خود را از سیاره کیوان (زحل) را به زمین فرستاد.

این کاوشگر فضایی بیست سال پیش در چهارچوب یک پروژه مشترک بین المللی برای تحقیق پیرامون سیاره کیوان و حلقه ها و قمرهای آن به فضا پرتاب شد، هفت سال طول کشید تا به محل ماموریتش رسید و در مدت سیزده سال گردش در مدار این سیاره اطلاعات ارزشمندی به زمین فرستاد که دستمایه تحقیق های علمی دانشمندان بود.


ماموریت کاسینی دوبار تمدید شد و سرانجام برای جلوگیری از گم شدن آن در فضا عامدانه به سمت سیاره کیوان فرستاده شد تا پس از انجام آخرین ماموریت خود با سرعت ۱۱۳ هزار کیلومتر در ساعت وارد آتمسفر گازی کیوان شده و نابود شود.

سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا، با اعلام پایان کار کاسینی خبر داد که این کاوشگر فضایی آخرین اطلاعات خود را پیش از آن که نابود شود به زمین ارسال کرده است. این اطلاعات پس از۸۶ دقیقه توسط دستگاه های گیرنده ناسا دریافت شدند.