يوناما: کشتار در میرزا اولنگ می تواند جنایت جنگی باشد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
يوناما: کشتار در میرزا اولنگ می تواند جنایت جنگی باشد

براساس گزارش هیئت حقیقت یاب بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (UNAMA)، کشتار غیرنظامیان شیعه در روستای میرزا اولنگ در ولایت سرپل افغانستان توسط گروه طالبان و داعش می تواند جنایت جنگی تلقی شود.

هیئت معاونت ملل متحد اطلاعات موثقی در دست دارد که نشان می دهد حداقل ۳۶ نفر در روستای میرزا اولنگ کشته شده اند. این كشتار نقض آشکار قوانین بین المللی است و می تواند جنات جنگی به شمار آید.

در گزارش هیئت حقیقت یاب آمده بیش از نیمی از این کشتار روز پنجم اوت سال جاری یعنی زمانی که غیرنظامیان روستای میرزا اولنگ قصد داشتند از چنگ نیروهای داعش و طالبان فرار کنند بوقوع پیوسته است.


مقامات افغان نیز پیشتر از کشتار بیش از ۵۰ غیرنظامی خبر داده بودند که به گفته آنها نیروهای طالبان و داعش سر برخی از قربانیان را از بدنشان جدا کرده اند. با این حال هیئت تحقیق می‌گوید: «هیچ شواهدی برای اثبات چنین ادعاهایی پیدا ننموده است.»

در بخش دیگری از گزارش یوناما درباره اختطاف (ربودن)، خشونت جنسی علیه زنان و نقش اختلافات فرقه‌ای در کشتار میرزا اولنگ آمده است: «تیم حقوق بشر نیز با انجام مصاحبه ها با شاهدین و مسئولین، قادر نبوده اند تا ادعاها در مورد اختطاف زنان و خشونت جنسی را تائید نمایند. در مورد ادعای نفرت فرقه ای به عنوان عاملی در کشتار میرزااولنگ که بیشتر باشندگان آن را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند، نیاز به تحقیقات بعدی توسط مقامات مربوط می باشد.»

ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل در مصاحبه با بی‌بی سی تصریح کرده آمار سازمان ملل متحد تنها شامل قربانیانی می شود که اجساد آنها توسط هیئت حقیقت یاب دیده شده است. به گفته آقای امانی عده‌ای در گورهای دسته جمعی در روستای میرزا اولنگ دفن شده اند.

گروه طالبان به قتل ۲۸ غیرنظامی اعتراف کرده و داعش نیز با به عهده گرفتن مسئولیت حمله به روستای میرزا اولنگ کشتار ۵۴ غیرنظامی را تایید کرده است.


براساس گزارشها نیروهای طالبان و داعش مشترکا در تاریخ پنجم اوت سال جاری با حمله به روستای میرزا اولنگ آنرا تحت کنترل خود درآوردند. ارتش افغانستان موفق شد چهاردهم اوت سال جاری پس از بیش از یک هفته نبرد و درگیری با نیروهای مهاجم این روستا را از کنترل آنها خارج کند.