عضو گروه انصارالدین بدلیل تخریب آرامگاهها در تیمبوکتو به پرداخت خسارت محکوم شد

عضو گروه انصارالدین بدلیل تخریب آرامگاهها در تیمبوکتو به پرداخت خسارت محکوم شد
نگارش از Soroush Alavi

دیوان کیفری بین المللی احمد الفاقی المهدی، از اعضای انصارالدین گروه اسلامگرای افراطی وابسته به شبکه القاعده را مسئول تخریب آرامگاهها در شهر تیمبوکتو واقع در شمال مالی شناخت و وی را به پرداخت ۲ میلیون و۷۰۰ هزار یورو خسارت محکوم کرد.

همچنین دیوان کیفری بین المللی وی را به پرداخت یک یورو نمادین به یونسکو و دولت مالی محکوم کرده است.

گروه انصارالدین در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۰ ماه کنترل شمال مالی را در دست داشت. در این زمان اعضای این گروه از جمله احمد الفاقی المهدی به تعدادی از آرامگاههای شهر تیمبوکتو حمله ور شدند و آنها را تخریب کردند.

احمد الفاقی المهدی در ماه سپتامبر سال گذشته به اتهام حمله به ۹ زیارتگاه و یک مسجد در تیمبوکتو به تحمل ۹ سال حبس محکوم شده بود. او در جریان جلسه دادرسی اتهامات وارده را پذیرفته و ابراز پشیمانی کرده بود.

دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار تخریب بناهای تاریخی توسط این عضو گروه انصارالدین، یک شبکه اسلامگرای افراطی را از مصادیق جنایت جنگی محسوب کرده است.


مطالب مرتبط