یک نفر کشته و دست کم ۱۹ زخمی در تظاهرات راستگرایان افراطی در ویرجینیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یک نفر کشته و دست کم ۱۹ زخمی در تظاهرات راستگرایان افراطی در ویرجینیا

روز شنبه ۱۲ اوت راست‌گرایان افراطی در شهر شارلوتزویل در ایالت ویرجینیا تظاهراتی با سازماندهی قبلی به راه انداختند، که در تقابل با تظاهرات ضد فاشیست‌ها به خشونت گرایید. گزارش‌ها حاکی است که بر اثر زیرگرفته شدن مخالفان راست‌گرایان توسط یک خودرو، یک نفر کشته و دست کم ۱۹ نفر مجروح شده‌اند.

فرماندار ویرجینیا برای کنترل بهتر تظاهرات از قبل در این شهر وضعیت اضطراری اعلام کرده بود، اما تجمع حدود ۶۰۰۰ نفر در این تظاهرات و در مقابل اعتراض شدید مخالفان نژادپرستی اوضاع را تا حدودی از کنترل خارج کرد.


حمل آشکار سلاح توسط افراط‌گرایانی که لباس‌های شبه نظامی به تن داشتند و شعارهای نژادپرستانه می دادند، واکنش مخالفانی که از مناطق اطراف به شارلوتزویل آمده بودند را برانگیخت و هر دوطرف به پرتاب اشیای مختلف به سمت هم دست زدند.

تجمع راستگرایان در شارلوتزویل از روزهای قبل و در اعتراض به برداشتن مجسمه “رابرت ای لی“، ژنرال جنگ های داخلی آمریکا سازمان داده شده بود.

در جریان تظاهرات درگیری‌هایی با پلیس ضد شورش نیز رخ داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بروز خشونت‌ها در شارلوتزویل را محکوم کرده و خواهان اتحاد همه شهروندان آمریکا علیه نفرت‌پراکنی شده است.