وقوع سیل و رانش زمین در مناطق جنوبی چین

وقوع سیل و رانش زمین در مناطق جنوبی چین
نگارش از Euronews

طوفان، بارش شدید باران و رانش زمین قسمتی از مناطق جنوب غربی چین را بحران زده کرده است. عبور طوفان گرمسیری «تالاس» از منطقه به بسته شدن راه ها و قطع درختان منجر شده است.

این طوفان بسمت منطقه هاینان در حال حرکت است. نیروهای امداد به منطقه اعزام شده اند.

مطالب مرتبط