قهرمان سابق کشتی در انتخابات ریاست جمهوری مغولستان پیروز شد

قهرمان سابق کشتی در انتخابات ریاست جمهوری مغولستان پیروز شد
نگارش از Euronews

کمیسیون انتخابات مغولستان روز شنبه، هشتم ژوئیه اعلام کرد که «خالتما بتولغا» نامزد حزب دموکراتیک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد. وی با کسب ۵۰/۶ درصد آرا، رئیس جمهور آینده مغولستان خواهد بود.

شصت درصد از واجدین شرایط رای دهی در این انتخابات که به نوعی رفراندوم اقتصادی محسوب می شد، مشارکت کردند.

آقای بتولغا قهرمان سابق کشتی و همچنین رئيس سابق فدراسیون جودوی مغولستان، فعال اقتصادی موفقی نیز بوده است. او با وعده احیای اقتصاد بیمار مغولستان در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.


گرچه برخی از ناظران در مورد وعده نظارت بیشتر دولت بر معادن که از سوی آقای بتولغا مطرح شده و همچنین بدبینی وی نسبت به چین، بزرگترین شریک تجاری مغولستان خوشبین نیستند.

مغولستان در سال ۲۰۱۱ سریعترین رشد اقتصادی در جهان را با تولید ناخالص داخلی ۱۷/۵ درصد کسب کرده بود.

خالتما بتولغا، رئیس جمهور منتخب معتقد است که کشورش در قراردادهای سرمایه گذاری معادن، معامله های خوبی نداشته و خواهان نظارت بیشتر بر این قراردادهاست.

مطالب مرتبط