آخرین نفس‌های داعش در موصل؛ شهر در آستانۀ آزادسازی کامل

آخرین نفس‌های داعش در موصل؛ شهر در آستانۀ آزادسازی کامل
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
آگهی

نبرد موصل به پایان خود نزدیک می شود. نیروهای داعش که از حدود سه سال پیش کنترل موصل، دومین شهر بزرگ عراق را در دست داشتند در آستانه شکست کامل هستند.

داعشی ها که شمارشان در این شهر به دهها هزار نفر می رسید اکنون فقط چندصد نفرند، کنترل بیش از چند محله و خیابان را در غرب موصل و در کرانه رود دجله در اختیار ندارند و از هر سو تحت محاصر هستند و تنها مانع بین آنها و ارتش عراق رود دجله است.

ارتش عراق از هم اکنون جشن گرفته است و با شکستن باقیمانده مقاومت سرسختانه نیروهای داعش که می گویند یا «پیروز می شوند یا کشته» آماده جشنی بزرگتر می شود.

شکست کامل و قریب الوقوع داعش در موصل پایان خلافت به اصطلاح اسلامی این گروه افراطی در عراق خواهد بود، هرچند مناطقی در عراق همچنان در کنترل این گروه باقی خواهد ماند.

هزاران نفر در بیست و چهار ساعت گذشته از موصل گریخته اند، هزاران نفر دیگر اما در مناطقی که داعشی ها سنگر گرفته اند، گرفتار شده اند. برخی از آنهایی که توانسته اند بگریزند می گویند که داعشی ها از آنان بعنوان سپری انسانی استفاده می کنند.

پیشروی نیروهای ویژه و ارتش عراق اکنون با مقاومت سرسختانه داعشی ها که راهی به جز مرگ در پیش رو ندارند، قدم به قدم و خانه به خانه است.

با قریب الوقوع بودن آزادسازی موصل توسط ارتش عراق، داعش اکثر نفرات، فرماندهان و ادوات نظامی خود را به شهر میادین در شرق سوریه انتقال داده است.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

ارتش عراق: موصل چند روز دیگر آزاد می شود

عملیات آزادسازی موصل؛ کودکان و غیرنظامیان سپر انسانی داعش

یگان ویژه عراقی با داعشی ها در شرق موصل کوچه به کوچه می جنگند