نجات یک سگ از سیل در چین احساسات مردم را برانگیخت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نجات یک سگ از سیل در چین احساسات مردم را برانگیخت

امدادگران سگی را از سیل و رانش زمین در دهکده ای واقع در استان سیچوآن چین نجات می دهند.

رسانه های چین با انتشار تصاویر این سگ که صاحب خود را در این سانحه طبیعی از دست داده موجی از تاثر و احساسات را در جامعه به راه انداختند. تا حدی‌ که پیامهای بیشماری برای نگهداری از این سگ ارسال شده است.