تمرین یوگا در میدان بزرگ بوداپست

تمرین یوگا در میدان بزرگ بوداپست

بسیاری از علاقمندان به ورزش یوگا در بوداپست، پایتخت مجارستان روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی یوگا در بزرگترین میدان این شهر جمع شدند و حرکات «سلام به خورشید» را انجام دادند.

بسیاری از علاقمندان به ورزش یوگا در بوداپست، پایتخت مجارستان روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی یوگا در بزرگترین میدان این شهر جمع شدند و حرکات «سلام به خورشید» را انجام دادند.

پس از «سلام به خورشید» نیز تمرینات یوگا در میدان شهر ادامه یافت و هر کدام از ورزشکاران حرکات مورد علاقه خود را اجرا کردند.

در پایان نیز تمام حاضران برای دو دقیقه به تمرینات ذن پرداختند.

تازه‌ترین ویدیو