نجات ۱۵۰۰ پناهجو از مدیترانه

نجات ۱۵۰۰ پناهجو از مدیترانه
نگارش از Euronews

هزار و پانصد پناهجو از جمله ۴۵ کودک و ۱۴۰ زن روز یکشنبه وارد بندر ناپل ایتالیا شدند.

این افراد سرنشینان ۱۲ قایق بادی در دریای مدیترانه بودند که توسط گارد ساحلی ایتالیا و سازمان پزشکان بدون مرز نجات داده شده اند. دو پناهجو نیز در قایق جان خود را از دست داده بودند که اجساد آنها برای شناسایی و دفن منتقل شد.

تنها بین روزهای سه شنبه تا جمعه نزدیک به ۸ هزار پناهجو از دریای مدیترانه نجات داده شده اند.

مطالب مرتبط