هاشمی طبا: انصراف نمی دهم اما به روحانی رای می‌دهم

هاشمی طبا: انصراف نمی دهم اما به روحانی رای می‌دهم
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط