بازگشت یک «ببر سیبری» به حیات وحش روسیه

بازگشت یک «ببر سیبری» به حیات وحش روسیه
نگارش از Euronews

یک ببر سیبری توسط حامیان حیات وحش در منطقه «خاور دور» روسیه در حیات وحش آزاد شد.

این ببر که تا کنون تحت نظر موسسه پریموسکی بوده است، فیلیپا نام دارد.


پریمورسکی، موسسه ای غیر تجاری است که در راستای احیا و توانبخشی ببرها و حیوانات نادر فعالیت می کند.

فیلیپا، ماده ببر «آمور» از سال ۲۰۱۵ در مرکز توانبخشی، تحت نظر بود.

این مرکز امیدوار است که «خاور دور»، منطقه ای در منتهی‌الیه شرق روسیه را به مکان بازسازی جمعیت ببرها تبدیل کند.

مطالب مرتبط